Liefde is aardappelen

In ‘2Doc: Liefde is aardappelen’ keert documentairemaakster Aliona van der Horst na een sterfgeval terug naar het oude houten huis op het Russische platteland waarin haar moeder is opgegroeid. Ze heeft daarvan een/zesde deel geërfd. Aliona’s ouders wonen in Nederland. Moeder is in de tachtig en ernstig ziek. Ze heeft haar spraak al verloren. Terwijl Aliona nog met zoveel vragen over haar familieverleden rondloopt.

‘Liefde is aardappelen’ is een van de mooiste en aangrijpendste documentaires die dit jaar op tv kwamen. Niet alleen vanwege de vorm, subtiliteit, gedetailleerdheid, eenvoud en haarscherpe observaties in beeldmateriaal. Maar ook omdat ik er veel in herken. Het gaat over het intergenerationele trauma. Mijn vader overleed elf maanden geleden. Hij en mijn moeder zijn van dezelfde generatie als Aliona’s ouders.

Aliona’s moeder werd geboren in Rusland, tijdens de verschrikkingen onder Stalin. Gevechten aan het front. De constante dreiging van verraad en strafkampen. Zeer ernstige hongersnoden, terwijl ze als boeren zonder eten werden gedwongen tot zware arbeid op het land. Mijn ouders woonden in Nederland. Waar vooral bij mijn moeder de Tweede Wereldoorlog en de hongerwinter sporen hebben achtergelaten. De situatie in het westen van Nederland was onvergelijkbaar met de jarenlange toestand in Rusland. Maar toch.

We zien Aliona in het eenvoudige, maar knusse huisje, waar ’s winters het ijs binnen op de muren stond. De plee is buiten in een hok. De houten raamkozijnen hebben mooi houtsnijwerk. Alsof de familie ooit wel betere tijden heeft gekend. Haar verwanten zijn er ook. Een neef is nuchter. Begrijpt niet waarom ze alles filmt en het erg vindt dat het huis wordt gesloopt. Het is toch allemaal oude zooi.

Aliona vindt oude schoenen: koffers en koffers vol paren. Zo veel dat ze, alle paren naast elkaar uitgestald, er de vloer van een kamer mee kan vullen. Haar oma heeft winters zonder schoenen meegemaakt.

En ze vindt de brieven die haar moeder ooit vanuit Nederland schreef aan haar tante in Rusland. De documentairemaakster leest over zichzelf in het handschrift van haar moeder zinnen als: ‘Hoe kan mijn dochter mij ooit begrijpen? Zij was er niet bij en heeft het nooit meegemaakt.’ Over de honger, over de bittere armoede, over het ellendige huwelijk van Aliona’s oma. Die getrouwd was met een man die al even getraumatiseerd van het front thuiskwam.

Dit is een stukje uit de afscheidsrede voor mijn vader die mijn zus heeft voorgedragen:

‘Mijn vader was geen man van grote gebaren. Hij hield niet van opsmuk en was ook niet materialistisch ingesteld. Op zijn eigen wijze was hij een romanticus. Niet in de zin van rode rozen en champagne. Maar zoals een fuut zijn partner een visje brengt, bracht hij mama vol trots de eerste nieuwe aardappeltjes of verse worteltjes die hij met liefde voor haar had geteeld.’

Vergankelijk of van blijvende betekenis?

‘Geld is belangrijk voor werknemers, maar zeker niet hun hoogste prioriteit.’ zegt socioloog Richard Sennett in verband met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. ‘Ze hebben een verhaal nodig over hun werkende leven. Iets waarop ze achteraf tevreden kunnen terugkijken: dit heb ik door hard werken stapje voor stapje bereikt, en mijn kinderen zullen het op hun beurt nog beter krijgen.’ (De Volkskrant, 1 juli 2017.) Laat ik eens de balans opmaken van wat ik tussen 1981 en 2017 heb bereikt. Professioneel gezien en voor mijn niet bestaande kinderen.

Qua werk bestond het overgrote deel van mijn bijdrage uit ervoor zorgen dat de juiste gegevens tijdig en compleet beschikbaar waren. Financiële administraties, afspraken in agenda’s en contracten, notulen van vergaderingen, urenstaten en voorraadbestanden. Ik verschafte anderen inzicht, zodat zij gefundeerde besluiten konden nemen. Mijn werk is inmiddels door de shredder gehaald. Voor de belastingdienst geldt een bewaarplicht van zeven jaar.

Het studiemateriaal, waaraan ik heb gewerkt, is dezelfde weg gegaan. Naar huidige maatstaven zag onze vormgeving er niet uit. Maar in 1990 bracht mijn werk een verbetering. Hoeveel mensen hun diploma hebben gehaald dankzij mijn bijdrage, weet ik niet. Het is lastig na te gaan. En het bedrijf waarvoor ik werkte, is in een conglomeraat opgegaan. Misschien hebben ze uit nostalgische overwegingen een syllabus bewaard.

En dan die internationale ontwikkelingsorganisatie. Mijn bijdrage was een schakeltje in een proces waaraan vele mensen samenwerkten. Een proces dat bovendien door tal van factoren beïnvloed werd. Er zijn genoeg evaluatierapporten geschreven met resultaten en effecten. Jaren zijn voorbijgegaan. Hoe het nu met de betrokkenen gaat? Wat de lange-termijneffecten van bepaalde programma’s zijn? Ik zou het graag willen weten.

Wat is er echt blijvend? In mijn geval boven alles het genealogische onderzoek naar mijn voorouders. Duizenden in vergetelheid geraakte mensen zagen hierdoor opnieuw het daglicht. Op mijn familiewebsite zullen ze nog wel even voortleven.

Grappig, dat vrijwilligerswerk zoveel duurzamer is dan betaald werk. Verder kreeg ik de belangrijkste inzichten voor mijn latere werk in de ontwikkelingssector dankzij verdieping in de leefomstandigheden van mijn voorouders. Wat ik daarna op de universiteit leerde, was er een bevestiging van.

Je zou denken dat ik mijn welvaart en vermogen te danken heb aan mijn werk. Maar ook mijn (voor)ouders hebben direct of indirect daaraan bijgedragen. Die banen zorgden vanaf 1981 wel voor brood op de plank en voldoende geld om te reizen. Vervolgens zorgden die reizen en het familieonderzoek voor nieuwe kennis en inzichten. En die inzichten deel ik sinds 2013 op mijn blog. Maar wat daar nu het effect van is?

Voedselsporen in onze botten

Heb je ooit exotische hapjes gegeten die alleen op een specifieke locatie te vinden zijn? Dan hebben die specifieke sporen nagelaten in je botten en je weefsel. Dat vertelt hoogleraar evolutionaire antropologie Jean-Jaques Hublin deze week in een artikel in de VPRO Gids. Het is fascinerend wat onderzoekers allemaal kunnen aflezen aan een prehistorische kies. Ons voedsel beïnvloedt dus ons lichaam. Bovendien draagt ieder mens wel een paar kilo’s aan bacteriën mee. Hoe meer je reist, hoe meer je er krijgt. Lees verder “Voedselsporen in onze botten”

De pest blijft een plaag

Menig maal heb ik het al verzucht: ik heb mijn roeping gemist. Was ik maar onderzoeker geworden. Onderzoek doen is tenminste leuk. Het biedt een intellectuele uitdaging en geeft veel voldoening. Nu werk ik met genoegen aan de familiewebsite en zo stuit ik op de pest. Anno 2016 kunnen wij ons moeilijk voorstellen hoe rampzalig die ziekte vroeger was. Mijn Leidse voorouders hebben diverse pestepidemieën doorstaan. Letterlijk, anders waren ze wel gestorven en had Raam Open nooit bestaan.

.

De stad werd onder meer getroffen tijdens het beleg van 1574 en 1601, 1604, 1624, 1635, 1655 en 1666. Tijdens de epidemie van 1624-1625 stierven bijna 10.000 mensen en in 1635 bijna 15.000. Dit terwijl Leiden in 1622 ongeveer 45.000 inwoners telde.

.

Toevallig verbleef één van de zwaarst getroffen gezinnen in mijn familie op een gracht waarnaar onderzoek is gedaan. Een masterstudent aan de UvA heeft voor zeven straten de sterftecijfers berekend en in een scriptie verwerkt. Dit ter illustratie van de verschillen tussen rijke en arme buurten. Zo’n document is voor mij natuurlijk heel interessant vanwege de achtergrondinformatie en nieuwe data.

.

Echter, over de geschiedenis van een stad schrijven, is voor een buitenstaander altijd riskant. In dit geval is juist het adres van mijn voorouders verwarrend. Je moet maar net weten dat er vroeger drie grachten met dezelfde naam waren. Ze lagen elk in een ander deel van de stad.

.

Arme scribent. Als mijn vermoeden klopt, is die scriptie deels gebaseerd op drijfzand. Ik heb bij de UvA navraag gedaan. De pest blijft een plaag, tot op de dag van vandaag.

.

(Gegevens uit: De bouwgeschiedenis van het pesthuis te Leiden, J. Dröge.)

Verzwegen Indonesisch verleden

In de Volkskrant staat een artikel over onze dekolonisatie in Indonesië met een foto erbij. Wanneer ik de foto bekijk, bekruipt mij een unheimisch gevoel. Want die jonge Nederlanders in dat soldatentenue; die op de grond zittende Indonesiërs onder schot houden. Daar staat mijn oom toch hopelijk niet bij? Jongensgezichten hebben ze, op de grens van  volwassenheid. Sommigen lachend, of vol bravoure hun geweer op een gevangene richtend. Anderen een beetje verlegen kijkend.

Al jaren doe ik onderzoek naar mijn voorouders. Ik vroeg aan nog levende verwanten wat zij zich herinnerden. Speurde in talloze registers en akten naar sporen van ons familie-verleden. Wilde alles weten over het leven en de persoonlijkheden van gestorven mensen, kort of lang geleden. Ach, schandalen genoeg. Die houden mij niet meer tegen. Toch heb ik één vraag steeds vermeden.

‘Velen hebben in wrok gezwegen over wat ze in Indonesië hebben gedaan en meegemaakt. Dat lijkt wel wat op de Indische ervaring, waarover Adriaan van Dis ooit zei: ze hebben gezwegen met een uitroepteken – niemand wil weten hoe het er daar aan toeging, nou, láát dan ook maar.’ Uit Het algehele onbegrip voor dekolonisatie van Sander van Walsum. Ook de Republiek Indonesië zweeg wijselijk (wijselijk?) over bepaalde zaken uit dat verleden.

Mijn oom is een humoristische, gemoedelijke man. Ik heb een foto van hem uit zijn diensttijd. In zo’n zelfde soldatenkloffie als de jongens op de foto, met zandzakken voor hem en palmbomen op de achtergrond. Nu is hij negentig.

Zal of moet ik die ene vraag nog stellen?

Een vader die alles kan

Als kind geloofde ik heilig dat mijn vader alles kon. Je zou denken dat zo’n beeld met het verstrijken der jaren wel verandert. Maar mijn vader maakte het lange tijd waar. Pas nu, op zijn tachtigste, laat hij klussen aan zijn kleinzoon of schoonzoon over.

Mijn vader verkreeg zijn vakbekwaamheid op de ambachtsschool. Verder gaf hij zijn ogen goed de kost wanneer er werklieden in de buurt waren. Dus kon hij alles. Timmeren, zagen, schilderen, elektriciteit aanleggen, groentekassen bouwen, een tussenmuur en deur waterpas plaatsen, fietsen en brommers repareren, een aanhangwagen tot kampeerwagen verbouwen, een douchebak met afvoer inmetselen, vloerbedekking leggen, muren betegelen, stortbak repareren en rioolverstopping verhelpen, op biologisch-dynamische wijze groenten kweken, kasten beitsen, fotolijsten maken, een handvat van een pan vervangen, boekenplanken en gordijnrails ophangen, stoelen bekleden en van nieuwe poten voorzien, en zelf zijn auto’s onderhouden. Liedjes fluiten kon mijn vader trouwens ook. Dat mis ik wel.

Rond zijn 75ste leerde hij uit een doe-het-zelf-boek met Windows werken. Hij had nooit eerder een computer gehad. En eens kreeg hij met een onderdeel van twee tientjes mijn kapotte wasmachine weer aan de praat. Zulke inventieve mensen zijn goud waard.

Het gevolg is wel dat ik amper een spijker in de muur kan slaan. Want mijn vader kon alles, dus heb ik nooit iets zelf gedaan.

Leidse arbeidsvoorwaarden in 1890

In 1890 houdt een Staatscommissie onder werknemers in Leiden een enquête over hun arbeids- en leefomstandigheden. De Leidse bevolking bestaat dan uit een grote arbeidersklasse naast de kleinere middenstand en hogere klassen. De inkomensongelijkheid is enorm. Veruit de meeste arbeiders produceren wollen stoffen in textielfabrieken. Ik heb het officiële verslag en alle uitgewerkte interviews gelezen. Daarin staan interessante details uit het dagelijkse leven van voorouders.

De Staatscommissie doet onderzoek ‘omtrent de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders in de verschillende fabrieken en omtrent den toestand van fabrieken en werk- plaatsen met het oog op de veiligheid en de gezondheid der werklieden’. Enkele verklaringen van arbeiders staan ook in de jubileumuitgave ‘Leidse wevers onder gaslicht’ van de firma Zaalberg. Deze grote werkgever voert al vroeg een sociaal personeelsbeleid.

‘Joh. Phil. S., 66 jaar oud en reeds 52 jaar bij de firma Zaalberg in dienst, verklaart, dat hij als spinner gemiddeld ƒ 7 à ƒ 8 per week verdiende. Hoewel hij thans als schrobbelaar werkzaam is, heeft hij zijn oude loon behouden. Er zijn nog meer oude arbeiders bij de firma in dienst, één zelfs van 69 jaar. De arbeiders, die oud worden, krijgen nimmer ontslag. Aan hen worden lichtere werkzaamheden opgedragen, waarvoor zij, zo niet het zelfde, dan toch een weinig geringer weekloon ontvangen dan zij vroeger verdienden. De arbeidstijd bedraagt 9 ½ uur per dag en loopt van ’s morgens 7 tot ’s avonds 7 uur met een rusttijd van 2 ½ uur, waarin des morgens en des middags telkens een half uur als schafttijd wordt doorgebracht.’

In 1887 werd de arbeidstijd in deze fabriek teruggebracht van 11 ½ uur naar 9 ½ per dag. Daartoe nam de vooruitstrevende ‘jongeheer’ Jean Corneille Zaalberg het initiatief. Bij de andere Leidse textielfabrieken blijft de werkdag 11 ½ uur. ‘Hogere lonen worden daar niet verdiend. De werklieden bij de firma Zaalberg zijn met deze verkorte arbeidsdag uitermate ingenomen. De aanvragen om plaatsing in de fabriek [open sollicitaties] zijn bij Zaalberg steeds zeer talrijk.’

Deze firmant heeft ook een visie op kinderarbeid. ‘Kinderen beneden de leeftijd van 13 jaar worden bij voorkeur niet in dienst genomen. Toch komt dit wel eens een enkele maal voor, bijvoorbeeld wanneer een wever is komen ‘soebatten’ om zijn zoon voor hem te mogen laten spoelen. Persoonlijk zou hij het zeer toejuichen, wanneer de wettelijk voorgeschreven minimum-leeftijd voor jeugdige fabrieksarbeiders van 12 tot 14 jaar zou worden verhoogd. Hij vreest evenwel, dat hierdoor de gezinnen der meest behoeftige arbeiders ernstig zouden worden gedupeerd.’ Omdat het gezin anders niet rond kan komen. Er is weinig verschil tussen Leiden toen en Bangladesh nu.

Arbeiders werken dan van maandag tot en met zaterdag en wonen vlakbij de fabriek. Tussen de middag eten ze thuis. De firmanten nemen uit principe geen getrouwde vrouwen aan, omdat die voor het gezin moeten zorgen. Dit is bedoeld om hen te beschermen, want thuis gaat alles met de hand. Ze hebben geen stromend water en elektriciteit. Buitenshuis werkende moeders zijn constant de uitputting nabij. Slechts één of twee dagen per week komt er een goedkoop stukje vlees op tafel. Zaalberg heeft een bedrijfsziekenfonds en de vrouw van de directeur brengt langdurig zieken een bemoedigend bezoekje.

Bij de arbeidstijdverkorting van 69 naar 57 uur per week in 1887 snijdt het mes aan twee kanten. ‘Persoonlijk heeft getuige kunnen vaststellen, dat een arbeidsduur van 9 ½ uur beter resultaten oplevert dan een van 11 ½ uur. De mensen hebben meer lust in hun werk en letten beter op. De productie is in kwantiteit vrijwel gelijk gebleven en in kwaliteit merkbaar verbeterd. Zo kon de verkorting van de arbeidstijd zonder schade voor de arbeiders en de industrie worden doorgevoerd.’

Van dat laatste kunnen sommige hedendaagse politici en economen nog wat opsteken.

Zie ook het boek Leidse wevers onder gaslicht, Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht (1850-1915), uitgave J.C. Zaalberg en Zoon, 1952.