Stichting ’t Nachtlampje – een vervolg

Precies negen maanden geleden schreef ik over een collecte aan de deur in ons dorp. Twee vrouwen verkochten kaarten voor Stichting ’t Nachtlampje. Ik nam een pakketje. De informatie op hun website riep echter veel vragen op. En niet alleen bij mij. Er volgden heel wat reacties op mijn bericht, waaronder een van die stichting. Men was niet blij, maar men schepte evenmin helderheid over de activiteiten.

Steeds wanneer die stichting een collecte houdt, zie ik dat terug in de zoektermen op Raam Open. Het gaat maar door, in heel Nederland. Vandaag mailde een vroegere collega uit de ontwikkelingssector mij hierover. Want ze waren nu ook bij haar in Delft geweest. Zij verwees naar een waarschuwing van het Centraal Bureau Fondsenwerving over ’t Nachtlampje. Die tekst, evenals mijn correspondentie met de stichting, plaats ik nu integraal hieronder. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

CBF [Centraal Bureau Fondsenwerving] waarschuwt voor stichting ’t Nachtlampje

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft grote bedenkingen bij de stichting ’t Nachtlampje en adviseert donateurs en andere belanghebbenden om niet met deze organisatie in zee te gaan. Op vragen die het CBF aan de stichting heeft gesteld, komen geen of onbevredigende antwoorden.

Na diverse klachten uit alle delen van het land heeft het CBF een onderzoek ingesteld. ’t Nachtlampje zou zonder vergunning van de gemeente aan fondsenwerving hebben gedaan, onder meer door het verkopen van kalenders, ansichtkaarten en andere producten waarvan de opbrengst (deels) naar het goede doel zouden gaan. Ook kreeg het CBF klachten over agressieve verkoopmethodes. De stichting zelf stelt dat er voor de verkoop van artikelen geen vergunning nodig is.

Stichting ’t Nachtlampje zegt zich te richten op ongeneeslijk zieke kinderen, onder meer door hen een verrassingspakket te sturen of activiteiten voor hen te organiseren. Op sociale media staan berichten over verstuurde verrassingspakketten, inclusief bedankjes van de betrokken kinderen. De stichting geeft niettemin geen enkele informatie over de opbrengst van de verkoop, hoeveel geld aan de doelstelling wordt besteed, de controle op inkomsten en uitgaven en de organisatiestructuur. Dat voor de verkoop van artikelen ten behoeve van goede doelen geen lokale vergunning nodig zou zijn, is onjuist. In de meeste gemeenten is voor de verkoop van goederen ten behoeve en uit naam van goede doelen  een vergunning nodig (Artikel 5:13 Modelverordening VNG).

Het CBF heeft telefonisch en per mail diverse vragen over ’t Nachtlampje gesteld aan de bestuurder van de stichting. Deze vragen zijn grotendeels onbeantwoord gebleven.

Het CBF heeft tevens vragen over de relatie tussen de stichting en het bedrijf Alisz BV, dat zich zou richten op direct marketing, direct sales en ontruimingen. De bestuurder van de stichting ’t Nachtlampje is mede-eigenaar van dit bedrijf. Een deel van de spullen die Alisz bij ontruimingen en dergelijke verwerft, zou volgens het bedrijf aan goede doelen worden gedoneerd. Het CBF wil graag weten hoe deze samenwerking precies gestalte krijgt, maar heeft daarover geen informatie ontvangen.

Het CBF zal alle gemeenten op de hoogte stellen van haar bevindingen rond deze stichting. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen wat er met deze informatie wordt gedaan bij een eventuele aanvraag van een vergunning en/of het handhaven van de regels rond verkoop ten behoeve van het goede doel. Overigens adviseert het CBF gemeenten alleen een vergunning af te geven aan door het CBF erkende organisaties. De stichting ’t Nachtlampje heeft een dergelijke erkenning niet.

(7 juni 2016)
Bron: http://www.cbf.nl/nieuwsbericht/cbf-waarschuwt-voor-stichting-yt-nachtlampje

Correspondentie tussen Stichting ’t Nachtlampje en Raam Open

Ingekomen mail 7 januari 2016.
Name: S de J [naam ingekort tot initialen]
Email: tnachtlampje@gmail.com
Website: http://www.tnachtlampje.nl
Comment: Goedemiddag mevrouw Karin,

Naar aanleiding van uw artikel geplaatst op 5 januari 2016 met als titel Collecte aan de deur schrijf ik u.

In uw artikel geeft u aan dat u onze stichting heeft gesteund met het aankopen van een pakketje wenskaarten. Wij willen u hiervoor bedanken.

Wij zijn een organisatie die sinds enkele maanden bestaat en graag onze doelstellingen willen verwezenlijken. Dit kunnen we alleen bereiken door naamsbekendheid in Nederland te creëren en van uit donaties van particulieren en bedrijven.

Helaas zijn wij niet vermogend om dure reclame campagnes op tv,  radio en billboards te financieren. Om die reden hebben wij twee marketingbureaus ter handen genomen om naamsbekendheid te creëren en donaties te werven.

Deze week zagen wij via Google een link naar uw artikel. In de artikel verwijst u naar een artikel “LET OP PURMERENDERS OPLICHTERS ACTIEF! GRAAG DELEN!!!!’.  Dit artikel is reeds verwijderd. Nadat we de beheerders van de Facebookpagina dit verzocht hebben.

Vriendelijk verzoek ik u om uw artikel te verwijderen. Dit zorgt namelijk voor wantrouwen bij onze donateurs.

Indien u vragen heeft dan hoor ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

M v d B [naam ingekort tot initialen]

Tijd: 7 januari 2016 at 4:35 pm
Contactformulier.
Naar uw site gestuurd door een ongeverifiëerde bezoeker.

Beste S, of M? [voornamen ingekort tot initialen]

Naar aanleiding van mijn blog over uw stichting (die in de tekst niet bij naam wordt genoemd) verzoekt u mij het bericht te verwijderen. U heeft ook contact opgenomen met Facebook om de daar geplaatste opmerking over oplichters in Purmerend te verwijderen. Ik zag zojuist dat dat is gebeurd.

Hopelijk heeft u ook gezien dat ik de vermelding op Facebook in mijn bericht heb genuanceerd. Ik zal die titel en de bijgeplaatste foto verwijderen, maar niet mijn blog. Nogmaals, daarin komt de naam van uw stichting niet voor.

Dit blog heb ik niet zomaar geschreven. Ik heb wel degelijk serieuze twijfels over uw stichting en de tegenstrijdigheid in de volgende zinnen maakt het er niet beter op: ‘Helaas zijn wij niet vermogend om dure reclame campagnes op tv,  radio en billboards te financieren. Om die reden hebben wij twee marketingbureaus ter handen genomen om naamsbekendheid te creëren en donaties te werven.’ Marketingbureaus?

Wie bent u, wat is uw achterliggende drijfveer, wat is uw rol, wat heeft u concreet tot nu toe voor ongeneeslijk zieke kinderen gedaan, hoe wordt bepaald welk kind een leuke dag krijgt en welk kind niet, bent u als goed doel geregistreerd, wie kan u ter verantwoording roepen over inkomsten en uitgaven? Uw website roept meer vragen op dan dat uw (uw?) tekst iets verduidelijkt.

Ik heb als medewerker van een grote internationale medefinancieringsorganisatie talloze aanvragen voor financiering van projecten onder ogen gehad. Mogelijk is de tekst op uw website gewoon slecht geformuleerd en zit uw aanpak vol beginnersfouten.

Als u wel te goeder trouw bent, dan wens ik u succes.
Als u niet te goeder trouw bent, dan hoop ik dat u uw activiteiten zo snel mogelijk beëindigt.

Met vriendelijke groet,

Karin van Raam Open

Zie eventueel ook Aanvullingen en verbeteringen.

Artikel in het AD van 17 februari 2016 over deze stichting : http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/4246788/2016/02/17/Onderzoek-naar-venten-aan-deur-door-t-Nachtlampje.dhtml

5 gedachtes over “Stichting ’t Nachtlampje – een vervolg

  1. Pingback: Collecte aan de deur | Raam open

  2. Maarten

    Naast stichting ’t Nachtlampje, kun je ook Stichting Kinderhulp Benelux en Stichting Help Zieke Kinderen tot deze club rekenen. Heeft er alle schijn van dat het goede doel als dekmantel wordt gebruikt voor de commerciële activiteiten van de firma Alizs B.V./Alizs Promotion. Zou me niets verbazen als deze drie stichting direct of indirect gelieerd zijn aan Alizs B.V. Ik zal via KvK de bestuurders van de stichtingen en Alias B.V. eens natrekken, kijken of er verbanden te vinden zijn. Ruikt niet fris in ieder geval.

  3. Kitty

    Dank voor dit artikel! Zojuist Kinderhulp de Benelux aan de deur en ooit al eens t Nachtlampje. Destijds had ik al een vermoeden dat het niet klopte, gewoon een gevoel, en nu weer. Dit artikel bevestigd mijn gevoel, dank.

Reacties zijn gesloten.