Weloverwogen stem uitbrengen

We mogen weer stemmen. Ik beschouw dit als een voorrecht, dus moet ik mijn stem gebruiken. Want je hebt alleen recht van spreken wanneer je stemt. Maar makkelijk vind ik het niet. Ik zweef langs politieke partijen. Het is al mooi wanneer hun opvattingen grotendeels met de mijne overeenkomen. Maar meestal is er een belangrijke stoorzender. In de vorm van een onderwerp waar ik radicaal anders over denk. In de huidige vorm heeft ons kiesstelsel zijn beste tijd gehad, als je het mij vraagt.

Onderwerpen
Zojuist heb ik enkele kieswijzers ingevuld. Nu weet ik welke actuele vraagstukken onze gemeenteraad behandelt. Het gaat over parkeerplaatsen, vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen, bedelaars, een moskee, een zwembad, subsidies, bezuinigingen, openbaar vervoer, openingstijden, etc. Bepaalde onderwerpen vind ik relevant, anderen gaan langs mij heen. Sommige kwesties vind ik veel belangrijker, maar die staan er niet bij.

Vragen bij kieswijzers
Los van politieke spelletjes en belangen, zijn kieswijzers een oppervlakkig hulpmiddel. Je kan op basis van stellingen kiezen. Maar ze missen elke nuancering. Ik wil altijd meer weten. Bijvoorbeeld: In hoeverre zijn de belanghebbenden al geconsulteerd? Hoe wil een partij dit precies bereiken? Is dit eerder gedaan en wat waren de geleerde lessen? Hoe past dit in het grotere geheel? Waar moet het geld vandaan komen? Wat zijn de consequenties als we het niet doen? Feitelijk zijn dit vragen die je stelt bij financiering van ontwikkelingsprojecten. Ik vermoed dat weinig Nederlanders het effect van hun keuzes in breder perspectief en op langere termijn overzien.

Alternatief kiesstelsel
Hoe kan ik één partij kiezen als ik het bij dertig stellingen met verschillende partijen eens of oneens ben? Ik stel daarom een alternatief systeem voor. Laat kiezers per vraagstuk stemmen. Zet op internet een tekst van hooguit een A4-tje. Geef de stelling en een beknopte omschrijving op leesniveau B1. Maak met een tabel inzichtelijk welke ideeën partijen inbrengen en wat hun standpunt is (voor, neutraal, tegen). Voeg voor de liefhebbers een link toe naar een volledig en objectief beleidsdocument. Leg per maand of kwartaal een stelling aan de bevolking voor. Dan kan iedereen per onderwerp op een partij naar keuze stemmen.