Drievoudige dienstverlening

Er zijn mensen die hun vrienden beschouwen als gratis therapeut. Het is verleidelijk om als een psycholoog naar hen te kijken. Alleen kan ik moeilijk bepalen tot hoever normaal gedrag gaat en waar een probleem begint. Wel weet ik dit. Sommige mensen vragen meer aandacht voor zichzelf dan ze ooit aan een ander schenken.

Eigenlijk is dat best sneu. Want ik ken zo veel mensen die hun roeping hebben gevonden als coach. Vol enthousiasme zijn zij omgeschoold en voor zichzelf begonnen. Als zzp’er kijken zij nu verwachtingsvol uit naar klanten die wat extra aandacht vragen. De coaches houden zich groot, maar in crisistijd kunnen ze klandizie goed gebruiken. Dus heb ik een briljante oplossing bedacht voor alle betrokkenen. Namelijk een gelijkwaardige uitruil van diensten en middelen. Ik heb er een versje van gemaakt.

Help een armlastige coach deze barre winter door.
Verwijs jouw vrienden en zet ze op het juiste spoor.
Dan ben jij af van dat oeverloze gezeur. (Excusez le mot, maar het rijmt op:)
En krijgen jullie allemaal een opperbest humeur.

Zo, ik heb mijn best gedaan. Beter dan dit wordt het niet.