Zelfbeheersing

Waarom is zelfbeheersing zo lastig? Vreemd genoeg bespeur ik nu zelf terughoudendheid. Misschien door beelden uit Beiroet, waar kogels steeds weer splinters uit muren slaan.

Hier ‘moet alles kunnen’ en is zelfbeheersing bijna een besmet woord. Waarom praten we goed dat de één moedwillig de grenzen van de ander overschrijdt? Ach, moet kunnen.

Soms kan je het beste een ommetje te maken. Vermijding van confrontatie noemen ze dat. Tot tien tellen. Als praten en rede niet werken en gevoeligheid stuit op onverschilligheid.

Het Franse considération klinkt veel mooier: 1. Overweging, 2. Toegeeflijkheid, inschikkelijk­heid, 3. Waardering. Soms lijkt dat afkomstig uit een lang vervlogen tijd.

Op tv toont Downton Abbey een subliem staaltje zelfbeheersing. Mijn dagelijkse realiteit van keeping up appearances lijkt meer op die van Miranda.